Celsiusasteikon peruspisteet ovat jään sulamislämpötila ja veden kiehumislämpötila.
Jään sulamislämpötila on 0 °C ja veden kiehumislämpötila on 100 °C.
Arkielämän tilanteissa Celsius-asteikko on riittävä, vaikka siinä lämmön mittaaminen ei alakaan kohdasta, jossa lämpö on nolla. Tämän vuokdi on jouduttu ottamaan käyttöön negatiiviset lämpöasteet. Amerikassa käytetään edelleen Fahrenheit-asteikkoa.
Yleisesti lämpötilasta puhuttaessa joudutaa ottamaan käytöön absoluuttinen lämpötila-asteikko. Absoluuttisen lämpötilan yksikkö on Kelvin.
Asteikot
Muuntaminen asteikosta toiseen:
Celsiusasteet muutat Kelvineiksi lisäämällä 273 ja Kelvin-asteet celsiuksiksi vähentämällä 273.

Siis

317 K = (317 - 273) °C = 44 °C

ja

37 °C = ( 37 + 273) K = 310 K

Tehtäviä:
Muunna Celsius-asteiksi
a) 44 K b) 400 K c) 100 K
Muunna Kelvineiksi
a) 10 °C b) 100 °C c) 273 °C.