Lämpötila on yksi fysiikan seitsemästä perussuureesta.

Lämpötila jokapäiväisessä elämässä