Tavoitteena on, että oppilas oppii
· luonnon rakenteet ja mittasuhteet
· rakenneosia koossa pitävät vuorovaikutukset sekä energian sitoutuminen ja vapautuminen rakenneosien välisissä prosesseissa
· radioaktiivinen hajoamisen, fission ja fuusion, ionisoivan säteilyn ja sen vaikutukset elolliseen luontoon sekä säteilyltä suojautumisen