Tavoitteena on, että oppilas
· oppii tutkimaan erilaisia vuoro-vaikutus- ja liikeilmiöitä sekä käyttämään niitä kuvaavia suurei-ta, kuten aika, matka, nopeus, kiihtyvyys ja voima
· oppii tekemään graafisia esityk-siä esimerkiksi tasaisen ja kiihtyvän liikkeen mittaus-tuloksista sekä tulkitsemaan niitä sekä käyttämään tasaisen liikkeen mallia liikettä koskevien ennusteiden tekemiseen ja keskinopeuden yhtälöä matkan tai ajan arviointiin ja laskemiseen
· ymmärtämään yksinkertaisten mekaanisten koneiden, esimerkiksi vivun, toimintaperiaatteen ja tietää mekaanisten koneiden ja erilaisten rakenteiden sovelluksia
· oppii käyttämään kappaleiden ja aineiden ominaisuuksia kuvaavia suureita ja osaa selittää niiden avulla havaitsemiaan ilmiöitä, esimerkiksi vertailla aineiden tiheyksiä ja selittää tiheyden avulla erilaisia ilmiöitä, kuten kellumisen ja kuumailmapallon toiminnan
· työn ja energian välisen yhteyden
· ymmärtämään liikenneturvallisuutta koskevien määräysten fysikaalisen perustan.