Värähdysliike


Värähdysliike säännöllisesti toistuvaa edestakaista liikettä, jossa samat vaiheet toistuvat säännöllisin välein.

Keinu

heiluri

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Pendulum_animation.gif

Heilahdusaika : aika joka kuluu siihen, kun heiluri liikkuu ääriasennosta toiseen ja palaa takaisin lähtöpisteeseen.

Rakenna nyt oma heiluri.
1) Tutkitaan, miten heilurin pituus vaikuttaa heilahdusaikaan.

Ota lankaa noin metrin verran ja kierrä sitä ensin niin, että heilurin pituus on n. 10 cm. Aseta punnukseksi 50 g:n punnus.
Mittaa 10 heilahdukseen kuluva aika, ja laske sen perusteella yhteen heilahdukseen kuluva aika. Pidennä sitten heiluria ja toista.
Ole huolellinen mittauksissa. Käytä taulukossa mittaamiasi pituuksia, taulukossa on ohjearvot.

Piirrä taulukko vihkoosi ja kirjaa siihen tulokset.
heilurin pituus
yhteen heilahdukseen kuluva aika
10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

50 cm

60 cm

70 cm

2) Tutkitaan, miten heilurin paino vaikuttaa heilahdusaikaan.

Rakenna nyt heiluri, jonka pituus on noin 30 cm ja ota siihen 20 g:n paino. Mittaa taas 10 heilahdukseen kuluva aika
ja laske sen perusteella yhteen heilahdukseen kuluva aika. Lisää painoa ja toista.
Huom! Kiinnitä punnukset "nippuun", jolloin heilurin pituus ei muutu. Jos lisäät punnuksia peräkkäin, lyhennä heilurin vartta niin, että
pituus pysyy samana koko ajan.

massa
heilahdusaika
20 g

40 g


Lopuksi piirrä molemmista tapauksista kuvaajat.