Yhteenveto kokeiden tuloksista.

Koe 1.


Ota pulpetillesi eri aineista valmistettuja pieniä esineitä.

Vie sauvamagneetti vuorotellen niiden lähelle.

Mitä havaitset?


Koe 2.

Tutki, miten rautanaula tarttuu magneetin eri kohtiin, päihin ja keskelle.


Koe 3.

Ota kaksi sauvamagneettia ja aseta eriväriset päät vastakkain. mitä havaitset?

Aseta sen jälkeen samanväriset päät vastakkain. Miten nyt käy?


Tee kokeista yhteenveto vihkoon vastaamalla seuraaviin kysymyksin

Vaikuttaako magneetti kaikkiin aineisiin?
Jos magneetti vaikuttaa johonkin aineisiin, missä kohdissa magneettia vaikutus on suurin?
Miten kaksi magneettia vaikuttaa toisiinsa?

Koe 4.

Aseta sauvamagneetti työpöydälle ja aseta paperi sen päälle. Sirottele rautajauhetta paperin päälle.

Piirrä kuvio syntyvä kuvio vihkoosi.

Aseta kaksi sauvamagneettia samannimiset navat vastakkain paperin alle ja ripottele rautajauhetta paperin päälle.

Piirrä taas syntyvä kuvio vihkoosi.

Käännä toinen magneetti, jolloin erinimiset navat ovat vastakkain. Ripottele taas rautajauhetta paperin päälle ja piirrä syntyvä kuvio vihkoosi.Voit vielä tutkia, vaikuttaako magneetti lasin tai pöytälevyn läpi.Koe 5

Valmista tankomagneetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.


seuraava sivu